Home » Service » Disclaimer

Disclaimer

Bospark Dennenrhode is de samensteller en uitgever van de informatie op deze website. Bospark Dennenrhode is zich volledig bewust van haar taak en besteedt samen met de houder van deze website de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie. Niettemin kan deze website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten.

Aansprakelijkheid

Bospark Dennenrhode en de houder van deze website kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen. Ook zijn ze niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van informatie aangeboden op deze website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Links van en naar de website

Bospark Dennenrhode en de houder van deze website zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites of websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website of website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website of website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website of website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet dat Bospark Dennenrhode en de houder van deze website de producten of diensten op de website of website van een derde goedkeuren of aanbevelen.

Informatie gebruiken

Bospark Dennenrhode en de houder van deze website behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze website en de via deze website te leveren producten en diensten. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en printen voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bospark Dennenrhode en de houder van deze website.